arkivkopia

Samlingen "Grenna Museum, Andréexpeditionen Polarcenter" innehåller 541 saker.

Grenna Museum, Andréexpeditionen Polarcenter

Grenna Museum – Andréexpeditionen Polarcenter är ett museum med särskild inriktning på polarhistoria med bland annat S A Andrées Polarexpedition. Därutöver lokalhistoriska utställningar, friluftsmuseum och kvarnverksamhet i Röttle by.