arkivkopia

Samlingen "Hembygdsföreningar i Uppsala län" innehåller 1 saker.

Hembygdsföreningar i Uppsala län

I samlingen Hembygdsföreningar i Uppsala län hittar du föremål och fotografier främst från Uppsala län. Föremålen och fotografierna hör hemma hos olika hembygdsföreningar men är här samlade under ett tak. Varje hembygdsförening har sitt eget prefix och under objektens tilläggsinformation hittar du uppgifter kring respektive ägare och samling.