arkivkopia

Samlingen "Köpings museum" innehåller 332 saker.

Köpings museum

Köpings museum består av Stadsmuseet, Köpings Brandmuseum, Scheeles minne, Gammelgårdens Friluftmuseum och Café samt Nyströmska gården. På Stadsmuseet finns utställningar från forntid till nutid. Arkivet innehåller t ex Köpings hamns arkiv, samt KUJ bolags handlingar.