arkivkopia

Samlingen "Nordiska museet" innehåller 5866 saker.

Nordiska museet

Nordiska museet är Sveriges största kulturhistoriska museum. Skildrar tiden i Sverige från 1520 till nutid med hjälp av över 1,5 miljoner föremål.