arkivkopia

Samlingen "Östergötlands museum" innehåller 491 saker.

Östergötlands museum

Samlingarna innehåller kulturhistoriska föremål, konst, fotografier och arkeologiska fynd. Här visas ett urval. Till museet hör även Löfstad slott och kulturreservaten Smedstorps dubbelgård och Öna.