arkivkopia

Samlingen "Postmuseum" innehåller 124 saker.

Postmuseum

Postmuseum är ett riksmuseum som samlar, vårdar och visar svenska postens historia. Museet grundades 1906. I samlingarna finns föremål, frimärken, fotografier, arkivmaterial och böcker.