arkivkopia

Samlingen "Skansen" innehåller 25 saker.

Skansen

Skansen är ett friluftsmuseum med kulturhistoriska miljöer som berättar om människors livsvillkor i Sverige från 1700-talet och framåt.