arkivkopia

Samlingen "Tekniska museet" innehåller 31648 saker.

Tekniska museet

Tekniska museet är ett stiftelseägt svenskt teknikhistoriskt museum beläget på Gärdet i Stockholm.