arkivkopia

Samlingen "Länsmuseet Gävleborg" innehåller 8 saker.

Länsmuseet Gävleborg

Länsmuseet Gävleborg är en stiftelse som arbetar med kulturarv och konst i Gävleborgs län. Som grund finns Gävlefamiljen Rettigs donerade samlingar av konst, möbler och konstindustriföremål. Även museibyggnaden uppfördes med medel från donationen och invigdes i september 1940. Samlingarna har idag tonvikt inom svensk konst (nationell och regional), konstindustri, tapeter, textil, arkeologiskt material, sjöfart. Museet har ett omfattande arkiv och en stor samling foton från Gävleborg – uppskattningsvis två miljoner fotografiska bilder, varav en miljon ingår i hovfotograf Carl Larssons samling.