arkivkopia

Samlingen "Stockholms digitala stadsmuseum" innehåller 12861 saker.

Stockholms digitala stadsmuseum

I Stockholms stadsmuseums fotografiska samlingar finns drygt 3 miljoner bilder. Den största delen av materialet speglar Stockholm genom tiderna. Det finns bl.a. stora porträttsamlingar, pressbilder och fotografier från förvaltningar i staden.