arkivkopia

Samlingen "Jernkontorets bildbank" innehåller 3101 saker.

Jernkontorets bildbank

Jernkontorets bildbank omfattar bilder av bl.a. teckningar, målningar och fotografier som har med bergsbruk, järnhantering och stålproduktion att göra, från 1600-talet till idag.