arkivkopia

Samlingen "Kartrummet på Stockholms universitetsbibliotek" innehåller 847 saker.

Kartrummet på Stockholms universitetsbibliotek

I Kartrummet finns en del av Geobibliotekets kartor tillgängliga digitalt. Geobibliotekets kartsamling har sitt ursprung i de geologiska och geografiska filialbiblioteken som sammanfördes till ett gemensamt bibliotek 1997. I Geobiblioteket finns svenska kartserier från mitten av 1800-talet fram till idag, det vill säga kartor från Sveriges Geologiska Undersökning, Lantmäteriet och nya sjökort från Sjöfartsverket.