arkivkopia

Samlingen "Svenska litteratursällskapet i Finland" innehåller 1075 saker.

Svenska litteratursällskapet i Finland

Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. är ett vetenskapligt samfund för finlandssvensk litteratur, kultur och forskning. Det grundades 1885 till minne av Johan Ludvig Runeberg.