arkivkopia

Samlingen "Strindbergsrummet på Kungliga Biblioteket" innehåller 108 saker.

Strindbergsrummet på Kungliga Biblioteket

I Kungliga bibliotekets handskriftsmagasin finns Strindbergsrummet. Här har KB:s samling av August Strindbergs handskrivna material sin plats. Materialet i Strindbergsrummet består av flera delar som inkommit till KB från år 1888 då manuskriptet till "Röda rummet" skänktes till KB, fram till idag, då accessioner kommer in löpande genom gåvor eller köp.