arkivkopia

Samlingen "TAM-Arkivs bilddatabas" innehåller 1503 saker.

TAM-Arkivs bilddatabas

Tjänstemannarörelsens arkiv och museum grundades 1984 och drivs som en ideell förening. Lärarstiftelsens illustrationssamling har digitaliserats och registrerats i TAM-Arkivs bilddatabas.