arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-am-AMA.0008849

{
  "id": "426590",
  "kodnamn": "digmus-am-AMA.0008849",
  "namn": "Vapenvård i logementet på Skånska trängregementet T4.",
  "datum": "mellan 1956 och 1957",
  "samling": "Armémuseum",
  "sortyear": "1957",
  "sortnamn": "Vapenvård i logement",
  "views": "19",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "132190",
  "oldViews": "19",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Armémuseum",
  "extra-WGS84": "59.329444444444,18.068611111111",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "AMA.0008849",
  "extra-origId2": "021016258017",
  "extra-origId3": "11DD3DB9-2886-4493-A8A6-4A4D5E856509",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016258017",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Historia": "Bilden kom in via Armémuseums insamlingsprojekt \"Lumpen – identitet och materiella minnen\". Projektet var det största insamlings- och forskningsprojektet i Armémuseums historia. Projektet inleddes under 2011 mot bakgrund av att den allmänna värnplikten i fredstid avskaffades året dessförinnan. Syftet var att dokumentera minnen från värnplikten innan de glömdes bort och att få ny kunskap kring de tusentals föremål med koppling till lumpen som finns i Armémuseums samlingar. Projekt avslutades på vår 2014. Allt insamlat material bevaras i Armémuseums arkiv och finns tillgängligt för forskning.",
  "3-Ämne": "Lumpen",
  "4-Ämne": "Värnplikt",
  "5-Ämne": "Militärövning",
  "6-Ämne": "Interiör",
  "7-Arkivreferenser": "AM F26a:16 Lumpenminnen 228 Sigurd Nilsson"
}