arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-ark-ARKM.1988-02-10477

{
  "id": "686847",
  "kodnamn": "digmus-ark-ARKM.1988-02-10477",
  "namn": "STATENS VETERINÄRBAKTERIOLOGISKA ANSTALT",
  "datum": "",
  "samling": "Arkitektur- och designcentrum",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "STATENS VETERINÄRBAK",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "392447",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Arkitektur- och designcentrum",
  "extra-WGS84": "58.35,11.916666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "ARKM.1988-02-10477",
  "extra-origId2": "011024924055",
  "extra-origId3": "8F002641-9517-4DC6-9FD5-1F9F332E5CA6",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011024924055",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Arkitekt": "Asplund, Gunnar",
  "2-Motiv": "STATENS VETERINÄRBAKTERIOLOGISKA ANSTALT",
  "3-Klassificering": "Övriga vetenskapliga institutioner och laboratorier",
  "4-Alternativt namn": "Plan"
}