arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-ark-ARKM.1988-02-D386

{
  "id": "688997",
  "kodnamn": "digmus-ark-ARKM.1988-02-D386",
  "namn": "Handling",
  "datum": "",
  "samling": "Arkitektur- och designcentrum",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "Handling",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "394597",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Arkitektur- och designcentrum",
  "extra-WGS84": "57.78261370000001,14.1617876",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "ARKM.1988-02-D386",
  "extra-origId2": "011024946176",
  "extra-origId3": "7B581519-B43A-4A66-9F53-76E9BCC19F0A",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011024946176",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Arkitekt": "Asplund, Gunnar",
  "2-Motiv": "RESESKISSER",
  "3-Klassificering": "Biografiskt"
}