arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-bm-UMFA53086_0229

{
  "id": "586386",
  "kodnamn": "digmus-bm-UMFA53086_0229",
  "namn": "Text på kortet: \"Bohuslänska kusten\" s/s Viken. Foto. Maria Lundbäck\".",
  "datum": "mellan 1883 och 1927",
  "samling": "Bohusläns museum",
  "sortyear": "1905",
  "sortnamn": "Text på kortet Bohus",
  "views": "9",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "291986",
  "oldViews": "8",
  "newViews": "1",
  "0-Källa": "Bohusläns museum",
  "extra-WGS84": "58.35,11.916666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "UMFA53086:0229",
  "extra-origId2": "011014289944",
  "extra-origId3": "4A464A8F-0771-4B99-A022-563A5960DB67",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014289944",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lundbäck, Maria",
  "2-Historia": "Byggd i Motala 1883 för Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla för trafik mellan Uddevalla och Lysekil. Hon fick till befälhavare Emanuel Jonsson, som tidigare fört den lilla ångaren Axel. Kapten \"Bli mä\" förde Viken under åren 1883-1906. Viken såldes 1942 till Svenska Statens Vägförvaltning i Västerbottens län och fick Umeå som hemort. Efter lång och trogen tjänst skrotades gamla Viken 1951. Längd: 24,13 m. Bredd: 5, 19 m. 100 Ihkr. Källa: \"Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år sid. 187\" av Wilhelm Hansson.\r\n\r\nFotografen Maria Lundbäck föddes i Uddevalla där fadern var bryggeriägare.\r\nHon lärde sig fotografyrket av fotograf Josefina Rydholm. Så småningom övertog Maria ateljén på Södra Drottninggatan 13. 1883 öppnade hon egen ateljé på Lagerbergsgatan 11, dessutom hade hon en tid en filial i Trollhättan. Det var som porträttfotograf hon blev känd, hon erhöll många priser och utmärkelser för sin yrkesskicklighet. Hon var också verksam med att fotodokumentera skilda händelser i staden, utställningar affärer och industrier. Fotografierna finns nu i Bohusläns museums fotoarkiv.\r\nHennes grav är på Norra kyrkogården i Uddevalla.",
  "3-Ämne": "Passagerarbåt",
  "4-Ämne": "Resande",
  "5-Ämne": "Kaj",
  "6-Ämne": "Järnvägsstation",
  "7-Ämne": "Ångbåt",
  "8-Plats": "Sverige, Bohuslän, Västra Götaland, Uddevalla, Uddevalla, UVHJ:s Järnvägsstation, Norra Hamnen, Göteborgs och Bohus",
  "9-Klassificering": "Järnvägsnät",
  "10-Klassificering": "Båtar och fartyg",
  "11-Klassificering": "Hamnväsen"
}