arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-bm-UMFA53086_0450

{
  "id": "421424",
  "kodnamn": "digmus-bm-UMFA53086_0450",
  "namn": "S/S ALFHEM vid Gustafsbergs ångbåtsbrygga 1913.",
  "datum": "1913",
  "samling": "Bohusläns museum",
  "sortyear": "1913",
  "sortnamn": "SS ALFHEM vid Gustaf",
  "views": "10",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "127024",
  "oldViews": "10",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Bohusläns museum",
  "extra-WGS84": "58.35,11.916666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "UMFA53086:0450",
  "extra-origId2": "011014290146",
  "extra-origId3": "0148E7C9-05FF-48A1-91D9-50158856E20F",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014290146",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lundbäck, Maria",
  "2-Historia": "Text på kortet: \"s/s \"Alfhem\", kapten A. Macfie, vid Gustafsbergs stora ångbåtsbrygga.\".\r\nEtt stort krigsfartyg ligger uppankrat på fjorden.\r\nKapten William Andrew Macfie (1846 - 1924).\r\n\r\nByggd vid Atlas Mek. Verkstad i Gävle 1886 för Ångbåts AB Bohuslänska Kusten i Uddevalla. Gick mest på traden Uddevalla - Lysekil och fördes i många år av kapten Andrew Macfie. Fartyget låg länge upplagt i Uddevalla tills hon 1921 bogserades till Bassholmens varv i Dragsmark, där hon skrotades 1928. \r\nLängd: 20, 84 m. Bredd: 4, 82 m.\r\n75 Ihkr.\r\nLitt: Hansson, Wilhelm: .Skärgårdstrafiken i Bohuslän under 100 år, s. 166.",
  "3-Ämne": "Ångfartyg",
  "4-Ämne": "Brygga",
  "5-Ämne": "Segelbåt",
  "6-Ämne": "Fjord",
  "7-Ämne": "Passagerarbåt",
  "8-Plats": "Sverige, Bohuslän, Västra Götaland, Uddevalla, Uddevalla, Gustafsberg, Stora Ångbåtsbryggan, Strandpromenaden",
  "9-Klassificering": "Topografi och geologi",
  "10-Klassificering": "Båtar och fartyg",
  "11-Klassificering": "Marinen"
}