arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-bm-UMFA53100_2070

{
  "id": "736110",
  "kodnamn": "digmus-bm-UMFA53100_2070",
  "namn": "Enligt AB Flygtrafik Bengtsfors: \"Ellös Bohuslän\".",
  "datum": "1960",
  "samling": "Bohusläns museum",
  "sortyear": "1960",
  "sortnamn": "Enligt AB Flygtrafik",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "441710",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Bohusläns museum",
  "extra-WGS84": "57.98717139999999,13.0801143",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "UMFA53100:2070",
  "extra-origId2": "011014293398",
  "extra-origId3": "166596F0-7273-4D05-97BB-4C0732E0F9CB",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014293398",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "G. AB Flygtrafik Bengtsfors",
  "2-Ämne": "Pojke",
  "3-Ämne": "Kvinna",
  "4-Ämne": "Eka",
  "5-Ämne": "Bostadshus",
  "6-Ämne": "Hav",
  "7-Plats": "Sverige, Bohuslän, Västra Götaland, Orust, Morlanda, Ellös, Göteborgs och Bohus län",
  "8-Klassificering": "Topografi och geologi",
  "9-Klassificering": "Bostäder",
  "10-Klassificering": "Båtar och fartyg",
  "11-Klassificering": "Barndom",
  "12-Klassificering": "Vuxenålder"
}