arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-bm-UMFA53278_1282

{
  "id": "540446",
  "kodnamn": "digmus-bm-UMFA53278_1282",
  "namn": "Enligt text som medföljde bilden: \"Nobels villa, Båstad 31/8 08.\"",
  "datum": "1908",
  "samling": "Bohusläns museum",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Enligt text som medf",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "246046",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Bohusläns museum",
  "extra-WGS84": "56.3733412,12.7883912",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "UMFA53278:1282",
  "extra-origId2": "011014339323",
  "extra-origId3": "33784EC6-2868-4B37-B113-60F182B5773E",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014339323",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Hallgren, Hugo",
  "2-Historia": "Landskap. Skåne.\r\n",
  "3-Ämne": "Badhus",
  "4-Ämne": "Brygga",
  "5-Plats": "Sverige, Båstad, Båstad, Malen, Nobels Villa, Malmöhus",
  "6-Klassificering": "Personlig kropps- och skönhetsvård",
  "7-Klassificering": "Hamnväsen"
}