arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-fbm-2M16-S-0093-83-28

{
  "id": "638056",
  "kodnamn": "digmus-fbm-2M16-S-0093-83-28",
  "namn": "Stora torget. Det gamla Rådhuset och det gamla kyrktornet.",
  "datum": "",
  "samling": "Falbygdens museum",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "Stora torget Det gam",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "343656",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Falbygdens museum",
  "extra-WGS84": "58.1701462,13.559285",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "2M16-S-0093-83-28",
  "extra-origId2": "021016043956",
  "extra-origId3": "2AE76F15-C865-4B82-9128-9610149FB0D1",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016043956",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Ämne": "Rådhus",
  "2-Ämne": "Rådhus",
  "3-Plats": "Falköping, Rådmannen",
  "4-Klassificering": "Offentliga byggnader",
  "5-Klassificering": "Kommuner"
}