arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-fbm-2M16-S-0093-9-21

{
  "id": "638060",
  "kodnamn": "digmus-fbm-2M16-S-0093-9-21",
  "namn": "Kv. Guldsmeden. S:t Olofsgatan - Storgatan, Norders Bokhandel.",
  "datum": "",
  "samling": "Falbygdens museum",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "Kv Guldsmeden St Olo",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "343660",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Falbygdens museum",
  "extra-WGS84": "58.162537,13.5546271",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "2M16-S-0093-9-21",
  "extra-origId2": "021016043985",
  "extra-origId3": "4AC67C92-7D92-4CB9-9016-0CFAE5D92329",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016043985",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Ämne": "Stadsbebyggelse",
  "2-Ämne": "Specialaffär",
  "3-Ämne": "Specialaffär",
  "4-Plats": "Falköping, Guldsmeden",
  "5-Klassificering": "Affärs- och kontorsbyggnader",
  "6-Klassificering": "Bebyggelsemönster",
  "7-Klassificering": "Detaljhandel"
}