arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-fbm-2M16-S-0096-166-1

{
  "id": "637471",
  "kodnamn": "digmus-fbm-2M16-S-0096-166-1",
  "namn": "Barn 2M16-S-0096-166-1",
  "datum": "",
  "samling": "Falbygdens museum",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "Barn 2M16S00961661",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "343071",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Falbygdens museum",
  "extra-WGS84": "58.114029,13.625594",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "2M16-S-0096-166-1",
  "extra-origId2": "021016049397",
  "extra-origId3": "3BEFE5A1-B3F9-4AD2-842E-DB891CD0B930",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016049397",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Ämne": "Barn",
  "2-Klassificering": "Barndom"
}