arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-mha-KBGF.011784

{
  "id": "539521",
  "kodnamn": "digmus-mha-KBGF.011784",
  "namn": "Greven och ryttmästaren Gustaf Ludvig Hamilton fotograferad framför trappa",
  "datum": "1908",
  "samling": "Sveriges militärhistoriska arv",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Greven och ryttmästa",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245121",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Karlsborgs fästningsmuseum, Sveriges militärhistoriska arv",
  "extra-WGS84": "56.666666666667,16.366666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "KBGF.011784",
  "extra-origId2": "011013048728",
  "extra-origId3": "662A5DCF-A232-4979-82B3-E7C656FB287D",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011013048728",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Historia": "Greve Gustaf Ludvig Hamilton, född 1866, underlöjtnant vid K 3 1887, ryttmästare 1906.",
  "3-Ämne": "Bild",
  "4-Ämne": "Militär",
  "5-Ämne": "Officer",
  "6-Ämne": "Foto",
  "7-Samhörande": "11783-",
  "8-Klassificering": "Fotografering"
}