arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-1938-43

{
  "id": "724800",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-1938-43",
  "namn": "Sköllersta forngård, exteriör. 7 mars 1938.",
  "datum": "1938",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1938",
  "sortnamn": "Sköllersta forngård",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "430400",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.13648800000001,15.339151700000002",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-1938-43",
  "extra-origId2": "021016296670",
  "extra-origId3": "81FF5132-F0FB-456F-93DB-CA06A3193314",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016296670",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Ämne": "Forngård",
  "2-Ämne": "Forngård",
  "3-Ämne": "Forngård",
  "4-Ämne": "Forngård",
  "5-Ämne": "Fornminnesförening",
  "6-Ämne": "Byggnad",
  "7-Ämne": "Forngård",
  "8-Ämne": "Forngård",
  "9-Samhör med": "ÖLM",
  "10-Plats": "Sverige, Närke, Örebro, Hallsberg, Sköllersta, Sköllersta",
  "11-Klassificering": "Arkeologi",
  "12-Klassificering": "Gruppidentitet",
  "13-Klassificering": "Udefinert"
}