arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-1941-1

{
  "id": "590084",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-1941-1",
  "namn": "Glanshammars kyrka, exteriör. 3 januari 1941.",
  "datum": "1941",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1941",
  "sortnamn": "Glanshammars kyrka e",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "295684",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "58.27557299999999,11.435558",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-1941-1",
  "extra-origId2": "021016245460",
  "extra-origId3": "36F9083E-0190-4427-A328-E09EF96C567A",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016245460",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Ämne": "Kyrka",
  "2-Ämne": "Kyrka",
  "3-Ämne": "Kyrka",
  "4-Ämne": "Klockstapel",
  "5-Ämne": "Byggnad",
  "6-Ämne": "Kyrkobyggnad",
  "7-Ämne": "Kyrka",
  "8-Samhör med": "ÖLM",
  "9-Plats": "Sverige, Örebro, Glanshammar, Glanshammar",
  "10-Klassificering": "Byggnader för religionsutövning, undervisning och kultur",
  "11-Klassificering": "Kyrkor"
}