arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-1941-155-1

{
  "id": "588699",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-1941-155-1",
  "namn": "Exteriör, två skyltfönster. Sam Janssons eftertr.",
  "datum": "1941",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1941",
  "sortnamn": "Exteriör två skyltfö",
  "views": "1",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "294299",
  "oldViews": "1",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.266666666667,15.216666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-1941-155-1",
  "extra-origId2": "021016145270",
  "extra-origId3": "F786F97D-7BC7-4DB9-87DD-93EC8814A498",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016145270",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Örebro, Örebro, Örebro, Kungsgatan1",
  "4-Klassificering": "Affärs- och kontorsbyggnader",
  "5-Klassificering": "Detaljhandel"
}