arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-1941.11-1

{
  "id": "589186",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-1941.11-1",
  "namn": "Engelbrektsskolan, klassrumsinteriör, 24 skolbarn med lärarinna fröken Emmy Söderlund, sal 7.",
  "datum": "1941",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1941",
  "sortnamn": "Engelbrektsskolan kl",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "294786",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.27414802486053,15.213510990142822",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-1941.11-1",
  "extra-origId2": "021016145403",
  "extra-origId3": "ADF43C19-D77D-4D2D-879C-E4EAFFCA2774",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016145403",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Närke, Örebro, Örebro, Örebro, Örebro",
  "4-Klassificering": "Heminredning och möblering",
  "5-Klassificering": "Skolundervisning",
  "6-Klassificering": "Lärare"
}