arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-1953.66-1

{
  "id": "441409",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-1953.66-1",
  "namn": "Bostadshus. Hulda Karlsson",
  "datum": "1953",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1953",
  "sortnamn": "Bostadshus Hulda Kar",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "147009",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.15,15.366667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-1953.66-1",
  "extra-origId2": "021016164487",
  "extra-origId3": "FC158FAB-111A-4D97-BB40-DFE5A9F8B68E",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016164487",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Hallsberg, Sköllersta, Gillberga",
  "4-Klassificering": "Bostäder"
}