arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-2012-8-8494

{
  "id": "686490",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-2012-8-8494",
  "namn": "Översvämning, EPA, 29 november 1966",
  "datum": "1966",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1966",
  "sortnamn": "Översvämning EPA 29",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "392090",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.266666666667,15.216666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-2012-8-8494",
  "extra-origId2": "021016194307",
  "extra-origId3": "D7C03DDE-FF4E-4E2C-99E0-0AE59A2C2D0E",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016194307",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Örebro Kuriren",
  "2-Ämne": "Epa",
  "3-Ämne": "Täckmaterial",
  "4-Ämne": "Brandkår",
  "5-Ämne": "Varuhus",
  "6-Ämne": "Livsmedel",
  "7-Samhör med": "Örebro Kuriren",
  "8-Plats": "Sverige, Örebro, Örebro, Örebro, Storgatan 15, Fredgatan"
}