arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-2012-8-8748

{
  "id": "539826",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-2012-8-8748",
  "namn": "Lärare lärde film, Hantverksbutik, Hans Alsér, Ingenjörer på kurs 18 november 1967 Två kvinnor sitter i en hantverksbutik och håller en randig och mönstrad matta mellan sig. Kvinnan till vänster sitter på en ljus pall och kvinnan till höger sitter i en sv",
  "datum": "1967",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1967",
  "sortnamn": "Lärare lärde film Ha",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245426",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.27414802486053,15.213510990142822",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-2012-8-8748",
  "extra-origId2": "021016194589",
  "extra-origId3": "6B1B16B8-131B-4519-A97D-5F76382A2FC6",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016194589",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Örebro Kuriren",
  "2-Ämne": "Ingenjör",
  "3-Ämne": "Skolundervisning",
  "4-Ämne": "Kostym",
  "5-Ämne": "Skjorta",
  "6-Ämne": "Slips",
  "7-Samhör med": "Örebro Kuriren",
  "8-Plats": "Sverige, Närke, Örebro, Örebro, Örebro, Örebro"
}