arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-9779

{
  "id": "478977",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-9779",
  "namn": "Bostadshus, släktgrupp 9 personer framför huset. Knut Albin Blyckerts 70 årsdag. Han är född 1864. Med på bilden bl.a. Carolina Mathilda Schöllin (Sam Lindskogs moster Tilda), Sam Lindskog och hans hustru Hulda Lindskog. Mannen längst till höger är Tildas",
  "datum": "1934",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1934",
  "sortnamn": "Bostadshus släktgrup",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "184577",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.23416667,14.87805556",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-9779",
  "extra-origId2": "021016165052",
  "extra-origId3": "0E5E6DA3-B5C9-4E7D-AFF0-6CE909AB046A",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016165052",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Ämne": "Släktgrupp",
  "3-Ämne": "Bostadshus",
  "4-Ämne": "Kaffedrickande",
  "5-Ämne": "Kaffedrickande",
  "6-Ämne": "Kaffekopp",
  "7-Ämne": "Bord",
  "8-Ämne": "Bordduk",
  "9-Ämne": "Hatt",
  "10-Ämne": "Träd",
  "11-Ämne": "Trdägård",
  "12-Ämne": "Födelsedag",
  "13-Ämne": "Släktgrupp",
  "14-Ämne": "Bostadshus",
  "15-Ämne": "Kaffedrickande",
  "16-Ämne": "Kaffedrickande",
  "17-Ämne": "Födelsedag",
  "18-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "19-Plats": "Sverige, Örebro, Hidinge, Lannafors",
  "20-Klassificering": "Servering och förtäring",
  "21-Klassificering": "Drycker",
  "22-Klassificering": "Bostäder",
  "23-Klassificering": "Högtider och festdagar",
  "24-Klassificering": "Släkter och släktgrenar"
}