arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-Nr.2554.B-1

{
  "id": "539726",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-Nr.2554.B-1",
  "namn": "Ett par med en hund. Knut Lindholm",
  "datum": "1908",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Ett par med en hund",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245326",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.266666666667,15.216666666667",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-Nr.2554.B-1",
  "extra-origId2": "021016166928",
  "extra-origId3": "E4CE1F1E-4BE3-4321-8354-ACEA4966599F",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016166928",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Örebro, Örebro, Örebro, Älvtomtagatan52",
  "4-Klassificering": "Husdjur, sällskapsdjur och pälsdjur",
  "5-Klassificering": "Vuxenålder"
}