arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-Nr.2732-1

{
  "id": "539626",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-Nr.2732-1",
  "namn": "Dubbelbröllop. En och en halvplans bostadshus. Karl Karlsson",
  "datum": "1908",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Dubbelbröllop En och",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245226",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "55.9996194,12.967407",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-Nr.2732-1",
  "extra-origId2": "021016167117",
  "extra-origId3": "608034E5-FD7E-44AE-B84C-C49FE3223E6C",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016167117",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Kumla, Ekeby, Björka",
  "4-Klassificering": "Bostäder",
  "5-Klassificering": "Bröllop"
}