arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-olm-OLM-Nr.2800.A-1

{
  "id": "539684",
  "kodnamn": "digmus-olm-OLM-Nr.2800.A-1",
  "namn": "Segelsällskapets första segling i juni 1908 på Hjälmaren. Ingenjör C. Löfgrens segelbåt, 4 personer.",
  "datum": "1908",
  "samling": "Örebro läns museum",
  "sortyear": "1908",
  "sortnamn": "Segelsällskapets för",
  "views": "6",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245284",
  "oldViews": "6",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Örebro läns museum",
  "extra-WGS84": "59.21193479999999,15.4987714",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "OLM-Nr.2800.A-1",
  "extra-origId2": "021016167207",
  "extra-origId3": "9FEE2300-B778-42A6-BE4A-19128066F110",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016167207",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Lindskog, Samuel",
  "2-Samhör med": "Lindskog Sam",
  "3-Plats": "Sverige, Örebro, Stora Mellösa, Hjälmaren",
  "4-Klassificering": "Båtar och fartyg"
}