arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-sm-SuM-foto_023517

{
  "id": "535206",
  "kodnamn": "digmus-sm-SuM-foto_023517",
  "namn": "Motiv från Vivstavarvstjärn. Några pojkar sitter vid strandkanten. Vykort.",
  "datum": "mellan 1910 och 1930",
  "samling": "Sundsvalls museum",
  "sortyear": "1920",
  "sortnamn": "Motiv från Vivstavar",
  "views": "14",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "240806",
  "oldViews": "14",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sundsvalls museum",
  "extra-WGS84": "62.4854563,17.3248651",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "SuM-foto 023517",
  "extra-origId2": "021015735328",
  "extra-origId3": "C67BB709-A885-4711-94F0-20725E8E92EC",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021015735328",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Ingen uppgift",
  "2-Ämne": "vykort",
  "3-Ämne": "pojke",
  "4-Ämne": "sjö",
  "5-Plats": "Sverige, Medelpad, Västernorrland, Timrå, Timrå, Vivstavarv, Vivstavarvstjärn",
  "6-Klassificering": "Geografi och Natur"
}