arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo110522

{
  "id": "540428",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo110522",
  "namn": "5-metersjakt Fo110522",
  "datum": "1943",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1943",
  "sortnamn": "5metersjakt Fo110522",
  "views": "4",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "246028",
  "oldViews": "4",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "60,18",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo110522",
  "extra-origId2": "021016099889",
  "extra-origId3": "E02EAB1E-439A-4783-B9A9-2F27EF4F91FF",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016099889",
  "extra-pictureCount": "2",
  "1-Fotograf": "Norberg, Oscar",
  "2-Ämne": "5-metersjakt",
  "3-Ämne": "Sandhamnsregattan 1943",
  "4-Ämne": "5-s42 anitra",
  "5-Ämne": "5m-jakt",
  "6-Ämne": "int. 5 m jakt",
  "7-Ämne": "5m",
  "8-Plats": "Sverige, Uppland, Stockholms mellersta skärgård, Kanholmsfjärden",
  "9-Klassificering": "Segelbåtar",
  "10-Klassificering": "Tävlingar och seglingar"
}