arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo134372

{
  "id": "540104",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo134372",
  "namn": "Lottbåt ksss 1943 Fo134372",
  "datum": "1943",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1943",
  "sortnamn": "Lottbåt ksss 1943 Fo",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245704",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo134372",
  "extra-origId2": "021016101191",
  "extra-origId3": "0EF45F59-7A55-4CA6-BB28-D7660799CDD2",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016101191",
  "extra-pictureCount": "2",
  "1-Fotograf": "Norberg, Oscar",
  "2-Ämne": "Lottbåt ksss 1943",
  "3-Ämne": "utlottningsbåt",
  "4-Ämne": "Kustkryssare",
  "5-Ämne": "Ö6-s1 ksss 1943",
  "6-Ämne": "Happy",
  "7-Ämne": "Ör",
  "8-Klassificering": "Segelbåtar"
}