arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo184172AB

{
  "id": "735993",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo184172AB",
  "namn": "Passagerarfartyg Fo184172AB",
  "datum": "1960",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1960",
  "sortnamn": "Passagerarfartyg Fo1",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "441593",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "59.329444444444,18.068611111111",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo184172AB",
  "extra-origId2": "011015396402",
  "extra-origId3": "CA2041EB-E939-40D1-B008-4FCF29A9505A",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011015396402",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Palmqvist, Bo",
  "2-Ämne": "Passagerarfartyg",
  "3-Ämne": "Ångfartyg",
  "4-Ämne": "Skärgårdsbåt",
  "5-Plats": "Sverige, Södermanland, Stockholm, Hammarbyverken",
  "6-Klassificering": "Passagerarfartyg",
  "7-Klassificering": "Skrotning, upphuggning av fartyg",
  "8-Klassificering": "Varv"
}