arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo218751

{
  "id": "443296",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo218751",
  "namn": "Ägare:/1940-61/: Heinrich Tapken. Hemort: Barssel.",
  "datum": "1953",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1953",
  "sortnamn": "Ägare194061 Heinrich",
  "views": "12",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "148896",
  "oldViews": "11",
  "newViews": "1",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "59.8399093,16.9181011",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo218751",
  "extra-origId2": "021015712174",
  "extra-origId3": "46C1AF6B-769D-4038-A7F1-645D97DED851",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021015712174",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Boman, J. Robert",
  "2-Ämne": "Thekla",
  "3-Ämne": "Lastfartyg",
  "4-Plats": "Sverige, Ångermanland, Ådalen",
  "5-Klassificering": "Lastfartyg",
  "6-Klassificering": "Bryggor, lastageplatser"
}