arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo24984AB

{
  "id": "735473",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo24984AB",
  "namn": "Gamla matsalen till vänster med tvättrum mitt i. Där nya stuverikontoret (tegelhuset till höger) nu står, fanns förr väntrum med träbänkar runt samt kontor. Senare flyttades väntrum och kontor till östlig flygelbyggnad. Bilden från mitten 1960-talet.",
  "datum": "1960",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1960",
  "sortnamn": "Gamla matsalen till",
  "views": "1",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "441073",
  "oldViews": "1",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "59.3136854,18.1048027",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo24984AB",
  "extra-origId2": "021015770878",
  "extra-origId3": "564EE452-91D5-41A9-B12E-8C40A89B3DED",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021015770878",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd fotograf",
  "2-Plats": "Sverige, Gästrikland, Gävle, Inre hamnen",
  "3-Klassificering": "Cyklar, motorcyklar, mopeder",
  "4-Klassificering": "Hamnar i Sverige",
  "5-Klassificering": "Hamnmagasin, kontorsbyggnader och liknande"
}