arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-Fo5293C

{
  "id": "757671",
  "kodnamn": "digmus-smm-Fo5293C",
  "namn": "Trelleborgs hamn med Sassnitzfärjan Konung Gustaf V.",
  "datum": "1920",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1920",
  "sortnamn": "Trelleborgs hamn med",
  "views": "5",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "463271",
  "oldViews": "5",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Sjöhistoriska museet, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "59.4083809,18.8865264",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "Fo5293C",
  "extra-origId2": "021015773088",
  "extra-origId3": "0B794D1B-ED27-4190-8B6C-C943BA990BC1",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021015773088",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Samuelson, Dan",
  "2-Ämne": "Ångfärja",
  "3-Ämne": "Sassnitzfärjan",
  "4-Ämne": "Hamn",
  "5-Ämne": "Konung gustaf v",
  "6-Plats": "Sverige, Skåne, Trelleborg",
  "7-Klassificering": "Passagerarfartyg",
  "8-Klassificering": "Järnvägsmateriel",
  "9-Klassificering": "Hamnar i Sverige",
  "10-Klassificering": "Stadsbebyggelse",
  "11-Klassificering": "Hamnmagasin, kontorsbyggnader och liknande",
  "12-Klassificering": "Bryggor, lastageplatser"
}