arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-V13235

{
  "id": "124349",
  "kodnamn": "digmus-smm-V13235",
  "namn": "Detaljer på fartyg V13235",
  "datum": "1957",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1957",
  "sortnamn": "Detaljer på fartyg V",
  "views": "15",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "124349",
  "oldViews": "15",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Marinmuseum, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "56.183055555556,15.633055555556",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "V13235",
  "extra-origId2": "021015567898",
  "extra-origId3": "82AED9FF-687E-48FE-9F99-C5A2F89370F3",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021015567898",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Bergqvist, Lennart",
  "2-Plats": "Sverige, Blekinge, Blekinge, Karlskrona, Karlskrona, yttre örlogshamn",
  "3-Klassificering": "Detaljer på fartyg"
}