arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-V21050

{
  "id": "735822",
  "kodnamn": "digmus-smm-V21050",
  "namn": "Sjösättning V21050",
  "datum": "1960",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1960",
  "sortnamn": "Sjösättning V21050",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "441422",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Marinmuseum, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "56.183055555556,15.633055555556",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "V21050",
  "extra-origId2": "011014893867",
  "extra-origId3": "065127AB-B586-41FE-B2CF-2CF3CE30AC7D",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014893867",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Bergqvist, Lennart",
  "2-Ämne": "Sjösättning",
  "3-Ämne": "Ubåt",
  "4-Ämne": "Gripen",
  "5-Plats": "Sverige, Blekinge, Blekinge, Karlskrona, Karlskrona, yttre örlogshamn",
  "6-Klassificering": "Svenska örlogsfartyg",
  "7-Klassificering": "Övriga personbilder",
  "8-Klassificering": "Ceremonier, ritualer"
}