arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-smm-V5514

{
  "id": "441885",
  "kodnamn": "digmus-smm-V5514",
  "namn": "Manligheten V5514",
  "datum": "1953",
  "samling": "Statens maritima museer",
  "sortyear": "1953",
  "sortnamn": "Manligheten V5514",
  "views": "1",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "147485",
  "oldViews": "1",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Marinmuseum, Statens maritima museer",
  "extra-WGS84": "56.183055555556,15.633055555556",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "V5514",
  "extra-origId2": "011014885810",
  "extra-origId3": "EE6874D1-FCE7-4ACA-BC94-63B3218D2836",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/011014885810",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Bergqvist, Lennart",
  "2-Ämne": "Manligheten",
  "3-Ämne": "Pansarskepp",
  "4-Ämne": "Skrotning",
  "5-Plats": "Sverige, Blekinge, Blekinge, Karlskrona, Karlskrona, yttre örlogshamn",
  "6-Klassificering": "Svenska örlogsfartyg"
}