arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-tek-TEKA0011377

{
  "id": "559439",
  "kodnamn": "digmus-tek-TEKA0011377",
  "namn": "Spis Ved. Pricho Nr 58.",
  "datum": "",
  "samling": "Tekniska museet",
  "sortyear": null,
  "sortnamn": "Spis Ved Pricho Nr 5",
  "views": "15",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "265039",
  "oldViews": "15",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Tekniska museet",
  "extra-WGS84": "60.258888888889,18.373611111111",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "TEKA0011377",
  "extra-origId2": "021017101795",
  "extra-origId3": "5D1326D7-3624-4A29-8BA2-4126C6F6AEF1",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021017101795",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Okänd",
  "2-Ämne": "vedspis",
  "3-Ämne": "vedspis",
  "4-Klassificering": "Bolinders Mekaniska Verkstad, spisar"
}