arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-tek-TEKA0012871

{
  "id": "588619",
  "kodnamn": "digmus-tek-TEKA0012871",
  "namn": "Interiör med konstföremål.",
  "datum": "mellan 1880 och 1899",
  "samling": "Tekniska museet",
  "sortyear": "1890",
  "sortnamn": "Interiör med konstfö",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "294219",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Tekniska museet",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "TEKA0012871",
  "extra-origId2": "021016299470",
  "extra-origId3": "769513A2-6656-440E-BFE9-487E8168CF77",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016299470",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Curman, Carl",
  "2-Ämne": "konstföremål",
  "3-Ämne": "interilr",
  "4-Ämne": "konstföremål",
  "5-Ämne": "möbel",
  "6-Arkivreferenser": "Carl Curmans arkiv / Tekniska museet (CC-K2-1)"
}