arkivkopia

Arkiv över svensk kulturell allmänning.

Rå metadata för digmus-tek-TEKA0117851

{
  "id": "539511",
  "kodnamn": "digmus-tek-TEKA0117851",
  "namn": "Fontana del Nettuno, på Piazza Duomo i Trento.",
  "datum": "1909",
  "samling": "Tekniska museet",
  "sortyear": "1909",
  "sortnamn": "Fontana del Nettuno",
  "views": "0",
  "typ": "bild",
  "tajtid": "245111",
  "oldViews": "0",
  "newViews": "0",
  "0-Källa": "Tekniska museet",
  "extra-WGS84": "43,12",
  "extra-explicitLicens": "Public Domain Mark 1.0 (https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.en) angivet på objektets informationssida.",
  "extra-origId": "TEKA0117851",
  "extra-origId2": "021016337273",
  "extra-origId3": "C3D28B12-9018-4488-BAC4-5FA0EBB248A6",
  "extra-origSiteUrl": "https://digitaltmuseum.se/021016337273",
  "extra-pictureCount": "1",
  "1-Fotograf": "Curman, Sigurd",
  "2-Motiv": "Skioptikonbild med motiv av Neptuns brunn, Fontana del Nettuno, på Piazza Duomo i Trento.\r\n\r\nBilden har förvarats i kartong märkt: Resan 1909. Trient 7. N:20.. Text på bild: \"Piazza del Doumo\".",
  "3-Ämne": "stadsbild",
  "4-Ämne": "neptuns",
  "5-Ämne": "torg",
  "6-Ämne": "fontän",
  "7-Ämne": "brunn",
  "8-Arkivreferenser": "Sigurd Curmans arkiv / Tekniska museet (SC-K1-1)",
  "9-Plats": "Italien, Trient, IT",
  "10-Klassificering": "Arkitektur"
}